Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.

oraz zezwolić na uruchomianie skryptów i formantów ActiveXPobierz Adobe Flash player
biuletyn informacji publicznej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 

Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 4

GPS N: 50° 2' 53" E: 22° 0' 6" »Zobacz na mapie
W szpitalu funkcjonują :

1. Oddziały:
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej
- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
- Ginekologiczno-Położniczy
- Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka
- Pediatryczno-Pulmonologiczny
- Okulistyki

2. Izba Przyjęć

3. Blok operacyjny:
- Blok Operacyjny Ogólny
- Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

4. Apteka Szpitalna

5. Centralna Sterylizatornia

6. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona z Bankiem Krwi

7. Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji

8. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Neonatologiczna
- Poradnia Okulistyczna

9. Zakłady Diagnostyczne:
- Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
- Zakład Pracowni Diagnostycznych

10. Pielęgniarka Społeczna

1. Oddziały:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator: lek. med. Stanisław Czyżyk
Piel. Oddziałowa: Sylwia Misiuda

W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, salowe, sekretarka medyczna.

Informacje:
Oddział składa się z sali głównej 6-cio łóżkowej i izolatki mieszczącej 1 łóżko oraz z zaplecza socjalno-gospodarczego. Każde stanowisko ma zapewniony dostęp do kardiomonitora, respiratora, pulsoksymetru, pompy infuzyjnej, tlenu, próżni, sprężonego powietrza.

Specjalistyczny sprzęt w który wyposażony jest oddział służy do ratowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych człowieka . W oddziale hospitalizowani są pacjencji wymagający zastąpienia lub wspomagania układu oddechowego. Przyjmujemy również i leczymy chorych z POCHP(Przewlekła obturacyjna choroba płuc), po NZK(nagłe zatrzymanie krążenia), po rozległych zabiegach operacyjnych chirurgicznych, ginekologicznych, ortopedycznych. Zespół anestezjologiczny zapewnia pacjentom bezpieczeństwo i opiekę podczas znieczulenia do operacji, zabiegów diagnostycznych(kolonoskopia, ECPW, kardiowersji i zabiegów wykonywanych w Oddz. Gin.-Poł.. Podstawą do oceny stanu pacjenta i ustalenia wskazań do przyjęcia do oddz. jest skala TISS-28.

Informacje dla pacjentów:
Pacjenci przyjmowani w stanie zagrożenia życia z objawami niewydolności krążeniowo-wydechowej.

DoGóry

Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator: lek. med. Zbigniew Pietrzak
Piel. Oddziałowa: Lucyna Ferenc-Wołek
Pielęgniarka koordynująca: Jadwiga Cyran

W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, sekretarki medyczne, personel pomocniczy.

Informacje o Oddziale:
Oddział składa się z 56 łóżek, w tym 16 łóżek pododdziału Urologii. Oddział prowadzi działalność w zakresie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, chirurgii endokrynologicznej, endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej, gastroskopii, kolonoskopii oraz USG jamy brzusznej. Pododdział Urologii działa w zakresie litotrypsji laserowej, ultradźwiękowwej oraz pneumatycznej, onkologii urologicznej jak i endourologii przecewkowej.

Ww. Pododdziale wykonuje się m.in. ESWL – kruszenie kamieni falami uderzeniowymi. Jest to bezinwazyjna procedura bez konieczności wykonywania zabiegu operacyjnego. Standardowa metoda leczenia we współczesnej urologii.

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym(nagłe zachorowania) oraz w trybie planowym (ze skierowaniem do Szpitala, podstawowe aktualne badania biochemiczne, grupa krwi oraz morfologia).

- wyznaczanie terminów przyjęć w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00.
- przyjęcia - 7:00 (na czczo, z wynikami badań, dokumentacją RTG/KT/USG, kartami informacyjnymi, aktualnie przyjmowanymi lekami).

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator: lek. med. Marek Doliński
Piel. Oddziałowa: Zofia Mazur
W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki i salowe, sekretarka medyczna.

Informacje:
Ilość łóżek – 53

Wykonywane procedury:

 • złamania kończyn dolnych, górnych i miednicy,
 • endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych,
 • artroskopia kolana,
 • rekonstrukcje więzadeł kolna,
 • kompleksowe zabiegi na kończynach dolnych,
 • zabiegi na tkankach miękkich,
 • leczenie czynnościowe złamań kręgosłupa i kończyn dolnych,
 • duże i średnie zabiegi na kończynach dolnych i górnych,
 • amputacje duże i małe,
 • choroby zapalne stawów i tkanki miękkiej,
 • choroby niezapalne i infekcyjne kości i stawów

Informacje dla pacjentów:
Tryb przyjęcia: pilny i planowy.
Do przyjęcia planowego potrzebne są :

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty,
 • posiadana dokumentacja z poprzedniego leczenia.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Ordynator: dr n. med. Marek Sienicki
Piel. Oddziałowa: Bożena Surowiec

W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, technik ekg, sekretarki medyczne, personel pomocniczy.

Informacje:
Oddział składa się z części Kardiologicznej 21 łóżek, w tym 9 łóżek intensywnego nadzoru oraz 16 łóżek internistycznych. Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, wad nabytych serca oraz zaburzeń rytmu serca. Posiada zaplecze diagnostyczne (laboratorium, pracownia endoskopowa, oraz USG-obrazowanie) do diagnostyki chorób wewnętrznych.

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym(nagłe zachorowania – zawały serca, zaburzenia: - rytmu serca, - elektrolitowe, - metaboliczne) oraz w trybie planowym (- okres oczekiwania w zależności od stanu pacjenta).

W pozostałych przypadkach chorzy są przyjmowani po zgłoszeniu się do Izby Przyjęć. Chorzy winni posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty z wyjątkiem pacjentów u których nastąpiło nagłe zachorowanie. Oddział wykonuje procedury zachowawcze i część procedur inwazyjnych np. kardiowersja, biopsja, czasowa stymulacja serca, itp.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator: dr n. med. Bogdan Ostrowski
Położna Oddziałowa: Elżbieta Hanus
Położna Koordynująca: Grażyna Pisarek

W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, położne i salowe, sekretarki medyczne.

Informacje:
Ilość łóżek – 80

Pododdział Ginekologii (16 łóżek)
Pełny zakres operacji ginekologicznych:

 • leczenie operacyjne nowotworów narządów płciowych,
 • histeroskopia operacyjna
 • laparoskopia operacyjna, w tym leczenie niepłodności, guzów jajnika, mięsniaków macicy
 • leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów płciowych w tym nietrzymania moczu

Pododdział Patologii Ciąży (25 łóżek)

 • leczenie schorzeń wikłających przebieg ciąży

Pododdział Położnictwa Aseptycznego

 • klimatyzowane sale porodowe wraz z salą operacyjną (w tym 4 stanowiska do porodów rodzinnych i 1 stanowisko do porodu w wodzie)

Pododdział Matek

 • w systemie "rooming in" zawiera 12 sal 2-osobowych z węzłami sanitarnymi

Pododdział Położnictwa Septycznego

 • opieka nad ciężarnymi z powikłaniami infekcynymi

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka

p.o. Ordynatora: lek. med. Elżbieta Cioch
Piel. Oddziałowa: Barbara Pietrucha
Sprawują nadzór nad wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarsko-pielęgniarską.

Informacje:
Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego w Rzeszowie jest jednym z 4 Oddziałów Ośrodka Perinatologii z 3 stopniem referencyjności, gdzie leczone są noworodki urodzone przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, wymagające intensywnej terapii i specjalistycznej diagnostyki.

Oddział składa się z części aseptycznej, gdzie przebywają noworodki zdrowe oraz części septycznej i izolacyjnej dla noworodków wymagających leczenia.

W oddziale aseptycznym znajdują się wyłącznie sale 2-osobowe z osobnym węzłem sanitarnym. Na tych salach przebywają noworodki zdrowe wraz z matkami. Są również 2 sale adaptacyjne, w których przebywają noworodki wymagające wzmożonego nadzoru pielęgniarsko-lekarskiego. Obie sale są dostępne dla matek. W oddziale istnieje możliwość codziennych odwiedzin w godz. 14.00 – 17.00

W części septycznej, świeżo po remoncie i modernizacji, znajdują się dwie sale reanimacyjne ze stanowiskami do intensywnej terapii noworodka oraz sale dla matek i noworodków wymagających leczenia. Sale są wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Małe sale sprawiają , że atmosfera w oddziale jest kameralna i przyjazna pacjentkom przy miłej obsłudze medycznej.

Noworodki wypisane z oddziału a wymagające dalszego nadzoru pozostają pod opieką Poradni Neonatologicznej, która funkcjonuje przy oddziale.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Pediatryczno-Pulmonologiczny

Ordynator: lek. med. Alina Szylar
Piel. Oddziałowa: Danuta Rzeszutek
W skład personelu wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki.

Informacje:
Liczba łóżek: 28 dla dzieci (w tym 18 pediatrycznych, 10 pulmonologicznych, oraz 10 łóżek dla matek)

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie chorób dzieci w wieku 0-18 lat, a ponadto badania i leczenie specjalistyczne z zakresu pulmonologi, kardiologi oraz wczesnej diagnostyki i terapii rozwoju niemowląt.

Wykonuje się badania:

 • spirometria,
 • próby potowe,
 • badania swoistych alergenów
 • 24 godz. monitorowanie pracy serca(EKG) i ciśnienia tętniczego krwi,
 • echokardiografia,
 • pełna diagnostyka laboratoryjna i radiologiczna(rtg i tomografia komputerowa)

Informacje dla pacjentów:
Z chorym dzieckiem stale może przebywać jedna osoba w celu sprawowania opieki(rodzic lub opiekun). Jest również możliwość korzystania przez opiekuna z łóżka i wyżywienia za odpłatnością.


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Okulistyki

Ordynator: dr n. med. Antoni Bąk
Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Malinowska
Pielęgniarka koordynująca : Anna Chrząszcz
Personel stanowią: lekarze specjaliści, pielęgniarki, personel pomocniczy, sekretarka medyczna.

Informacje:
Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki zachowawczej i zabiegowej składa się z części diagnostycznej i łóżkowej -17 łóżek z czego 6 pooperacyjnych.

Oddział posiada :

 • pracownię diagnostyki schorzeń siatkówki i jaskry
 • pracownie laseroterapii
 • pracownię diagnostyki okulistycznej ogólnej
 • ambulatorium okulistyczne czynne w dniach pełnienia dyżurów ostrych.

Posiadamy następujące urządzenia do diagnostyki okulistycznej :

 • Utrasonograf okulistyczny o wysokiej rozdzielczości firmy Quantell
 • Perymetr komputerowy firmy Oculus, pełnowymiarowy z pełnym programem standaryzowanym (badanie pola widzenia).
 • Auto kerato refraktometr firmy TOPCON (komputerowa diagnostyka wad wzroku).
 • Angiografię fluoresceinową firmy Zeiss z systemem archiwizacji danych (badanie stanu naczyń siatkówki i diagnostyka schorzeń siatkówki).
 • Kolorową fotografię dna oka (ocena progresji zmian na dnie oka, archiwizacja danych).
 • Biometr optyczny firmy Zeiss i ultradźwiękowy firmy Alcon-pomiar długości gałki ocznej i struktur oka, wyliczanie mocy soczewki wszczepianej w trakcie operacji zaćmy.
 • Biometry najnowszej generacji Zeiss i Alcon (używane w zależności od rodzaju zaćmy do wyliczania mocy soczewek wszczepialnych).
 • OCT: optyczna tomografia koherentna Copernicus (do diagnostyki schorzeń siatkówki, urządzenie najnowszej generacji).
 • Mikroskop spekularny Topcon (do oceny liczby i stanu komórek śródbłonka rogówki. Jest to badanie istotne przed operacją zaćmy).
 • Lampa szczelinowa firmy Haag - Streit z tonometrem aplanacyjnym elektronicznym i cyfrowym zapisem danych (podstawowe badanie okulistyczne).
 • Srtandaryzowane tablice do badania ostrości wzroku komputerowe.
 • Wziernik Fisona (do badania dna oka u dzieci i dorosłych).
 • Laser Irydex o długości fali 577 nm (do leczenia schorzeń siatkówki np. retinopatii cukrzycowej. Jest to urządzenie najnowszej generacji, unikalne w kraju).
 • Laser Nd YAG firmy Zeiss (do leczenia zaćmy wtórnej i jaskry).
 • Wszystkie wymienione urządzenia zostały wyprodukowane w 2011 r.
Leczenie operacyjne:
 • Zaćma - fakoemulsyfikacja przy pomocy urządzenia Infiniti przez cięcie 2,0mm
 • Zaćma pourazowa , wtórna, wszczepy wtórne.
 • Operacje p/jaskrowe: klasyczna i z wszczepieniem zastawki Express i Ahmeda.
 • Operacje odwarstwienia siatkówki metodą klasyczną z zewnątrz (opasanie , plomba).
 • Witrektomia tylna (ppV) w zakresie chirurgii plamki, urazów, krwotoków.
 • Leczenie wysiękowe AMD - podanie preparatu Lucentis do ciała szklistego.
 • Chirurgia urazów oka i przydatków oka.
 • Chirurgia powiek (w tym plastyczna ze wskazań medycznych).
 • Sondowanie dróg łzowych u dzieci.
 • Inne zabiegi na oku i powiekach.
Zakres chirurgii okulistycznej będzie poszerzany w zależności od potrzeb regionu.

Informacje dla pacjentów:
Oddział i ambulatorium udzielają pomocy w stanach nagłych, zagrażających zdrowiu. Chorzy do leczenia i diagnostyki są przyjmowani do Oddziału na podstawie skierowań od lekarzy okulistów.


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

2. Izba Przyjęć

Kierownik: lek. med. Małgorzata Kawalec-Binduga
Oddziałowa: Edyta Bernacka
W skład personelu wchodzą pielęgniarki, położna , ratownik medyczny.

Informacje:
W skład Izby Przyjęć wchodzi:

 • ambulatorium internistyczne, wyposażone w EKG, gdzie dokonywana jest wstępna ocena stanu pacjenta,
 • ambulatorium chirurgiczno-urologiczne, miejsce opatrywania ran, skaleczeń, oparzeń a także wykonywanie małych zabiegów,
 • ambulatorium chirurgii urazowo-ortopedycznej, tutaj udzielana jest pomoc pacjentom z nieskomplikowanymi złamaniami,
 • ambulatorium pediatryczne, posiada oddzielne wejście z myślą o najmłodszych, przyjmuje dzieci do 15 rż. głównie ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ambulatorium ginekologiczno-położnicze usytuowane przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 • ambulatorium okulistyki usytuowane przy Oddziale Okulistyki.

Sala chorych posiada 5 łóżek, każde ze stolikiem przy łóżkowym, punktem świetlnym, dostępem do gazów medyczny. Sala chorych i pomieszczenia sanitarne wyposażone jest
w system przywoływawczy, który monitorowany jest przez pielęgniarki przy konsoli. Posiadamy osobny węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządów ruchu. Wychodząc naprzeciw potrzebą pacjenta świadczymy także usługi w zakresie analityki medycznej dzieci do lat 3 i szczepień ochronnych p/WZWB.

Informacje dla pacjentów:
Na co dzień zajmujemy się przyjmowaniem pacjentów do oddziału w trybie planowanym, wstępną diagnostyką i leczeniem pacjentów z szerokim wachlarzem lekkich i ciężkich schorzeń oraz urazów kierowanych przez służby przedszpitalne lub stawiających się samodzielnie.

W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu,
 • prawo jazdy,
 • legitymacji szkolnej (legitymacja szkolna może być okazana przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia),
 • oraz przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Kancelarii Zapisów pacjent trafia na Izbę Przyjęć gdzie: przebiera się (wartościowe rzeczy może pozostawić w sejfie), wykonujemy zapis EKG, dokonujemy pomiaru wagi, wzrostu, RR, tętna temperatury, pobieramy krew na zlecone badania laboratoryjne. Następnie pacjent odprowadzany jest przez personel do danego oddziału szpitala. Nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Izby Przyjęć czuwa Kierownik i Oddziałowa.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

3. Blok Operacyjny:

BLOK OPERACYJNY OGÓLNY

Pielęgniarka Oddziałowa: Mieczysława Pięciak
W skład personelu wchodzą: pielęgniarki operacyjne, salowe, sanitariuszki szpitalne

Informacje o oddziale:
W Bloku Operacyjnym Ogólnym znajduje się 5 sal operacyjnych w których wykonywane są operacje w zakresie:

 1. Chirurgii Ogólnej:

 • operacje wykonywane metodą klasyczną laparoskopową w zakresie jamy brzusznej,
 • chirurgii sutka,
 • operacje endokrynologiczne(choroby tarczycy),
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 1. Okulistyki:

 • Zaćma - fakoemulsyfikacja przy pomocy urządzenia Infiniti przez cięcie 2,0mm
 • Zaćma pourazowa , wtórna, wszczepy wtórne.
 • Operacje p/jaskrowe: klasyczna i z wszczepieniem zastawki Express i Ahmeda.
 • Operacje odwarstwienia siatkówki metodą klasyczną z zewnątrz (opasanie , plomba).
 • Witrektomia tylna (ppV) w zakresie chirurgii plamki, urazów, krwotoków.
 • Leczenie wysiękowe AMD - podanie preparatu Lucentis do ciała szklistego.
 • Chirurgia urazów oka i przydatków oka.
 • Chirurgia powiek (w tym plastyczna ze wskazań medycznych).
 • Sondowanie dróg łzowych u dzieci.
 • Inne zabiegi na oku i powiekach.
 1. Urologii:

 • operacje wykonywane metodą endoskopową i klasyczną,
 • rozbijanie kamienia układu moczowego metodą laserową, ultradźwiękową i balistyczną w obrębie pęcherza, moczowodu i nerki,
 1. Ginekologii:

 • operacje wykonywane metodą klasyczną i laparoskopową,

 1. Ortopedii:

 • operacje w zakresie ortopedii urazowej

DoGóry

BLOK OPERACYJNY CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Piel. Koordynująca: Joanna Rogala
W skład personelu wchodzą pielęgniarki instrumentariuszki, sanitariusz szpitalny, salowa

Informacje:
Operacje odbywają się na 3 salach operacyjnych, w tym 2 sale mieszczą sie na Bloku Operacyjnym Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i 1 sala znajduje się na Bloku Operacyjnym Ogólnym.
Wymiana stawu biodrowego, kolanowego, artroskopie, plastyka wiązadeł krzyżowych, korekcje paluchów koślawych oraz zabiegi urazowe – wszelakie złamania i zespalanie kości różnymi metodami

Informacje dla pacjentów:
Ostre dyżury co 2-gi dzień. Zabiegi planowe i w trybie ostrym.


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

4. Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki: mgr farm. Lekacz Iwona
Magister Farmacji: Świętek Witold
Technik Farmaceutyczny: Sowa Justyna, Bator Ewa
Starsza księgowa: Skiba Jolanta

Kontakt:
tel. (17) 861-10-32 wew. 398 , 399
fax (17) 861-10-32 wew. 399
e-mail : apteka@spzoz1.rzeszow.pl

Apteka Szpitalna czynna w godzinach 7:00 – 14:35 , od poniedziałku do piątku.

Do zadań Apteki należy:

 • zaopatrzenie w leki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne wszystkie jednostki medyczne  SP ZOZ Nr 1
 • należyte przechowywanie leków i wyrobów medycznych
 • sporządzanie leków recepturowych
 • udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych
 • współpraca z innymi jednostkami Szpitala w zakresie prawidłowej farmakoterapii

Struktura organizacyjna Apteki:

 • ekspedycja leków i wyrobów medycznych
 • magazyn leków gotowych
 • magazyn wyrobów medycznych
 • magazyn płynów infuzyjnych
 • pracownia leków recepturowych
 • pracownia leków aseptycznych
DoGóry

5. Centralna Sterylizatornia

Kontakt:
Tel. (17) 861-10-32 do 37 i 39 wew. 409

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00
Soboty, niedziele oraz dni świąteczne 7:00 – 14:35

Dział znajduje się w jednopiętrowym budynku na parterze.

Centralna Sterylizacja jest to jednostka usługowa medyczna wytwarzająca produkty sterylne przy zastosowaniu metody wysokotemperaturowej – pary wodnej pod ciśnieniem.
Zabezpieczamy w materiał jałowy Szpital, poradnie przyszpitalne, Specjalistyczne Przychodnie Nr 1 i Nr 2 , oraz Zakład Opiekuńczo –Leczniczy. Świadczymy usługi na zewnątrz dla niepublicznych jednostek służby zdrowia naszego miasta oraz gabinetów prywatnych.

Zespół centralnej sterylizacji tworzą:
Kierownik mgr Elżbieta Myszka - położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Sterylizatorki: Stanisława Gaweł, Danuta Dowhan, Elżbieta Błażej, Maria Marzec, Marta Preisner, Janina Wolanin
Sanitariusz Władysława Sudoł
Jest to personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

W skład działu wchodzą:
 • Pomieszczenie przyjmowania i segregacji materiałów medycznych
 • Strefa czysta technologiczna – pomieszczenie kontroli i pakietowania
 • Bariera mikrobiologiczna – dwa sterylizatory przelotowe
 • Śluza międzystrefowa – jest przestrzegany reżim sanitarny
 • Strefa sterylna – magazyn materiałów jałowych
 • Strefa administracyjno – gospodarcza

Zakres działalności:

 • Przyjmowanie oraz kontrola materiału medycznego dostarczonego do sterylizacji
 • Segregowanie asortymentu ze względu na metodę sterylizacji oraz parametry procesu
 • Kompletowanie w odpowiednio ilościowe zestawy
 • Wykonywanie pakietów z papier – folii, zamykanie ich przy użyciu zgrzewarek rolkowych, oznakowanie
 • Pakietowanie zestawów tekstylnych w podwójną warstwę papieru krepowanego, identyfikacja pakietu
 • Poddawanie procesowi sterylizacji materiałów medycznych

Zapewniamy wysoką jakość:

 • prowadzimy codzienną kontrolę autoklawów odpowiednimi testami
 • wykonujemy walidację – „Seal Check” urządzeń zgrzewających przed  rozpoczęciem codziennej pracy
 • posiadamy wysoki standard monitorowania procesu sterylizacji wskaźnikami orzekającymi (fizycznymi, biologicznymi) oraz pomocniczymi (chemicznymi łącznie z klasą VI, V)
 • dysponujemy fluoroscencyjnymi, enzymatycznymi wskaźnikami biologicznymi o szybkim odczycie, umożliwiającymi odczyt w ciągu trzech godzin
 • prowadzimy wydruki parametrów procesu sterylizacji
 • zapewniamy opakowania najnowszej generacji (papier-filia, papier krepowany)
 • dzielimy się z innymi własnymi doświadczeniami oraz podnosimy profesjonalność załogi Centralnej Sterylizacji
 • prowadzimy działalność oświatową, zarówno dla personelu Szpitala, jak i dla pracowników innych placówek z terenu województwa

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

6. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona z Bankiem Krwi

Kontakt:
tel. (17) 861-12-10

Kwalifikacje:
W laboratorium zatrudniony jest personel posiadający wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie. Regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym wpływają na jakość wykonywanych badań.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
Zakres badań:

 • Określanie grupy krwi w układzie AB0 i Rh z możliwością wpisywania do dokumentów trwałej ewidencji (krewkarta)
 • Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych
 • Próba zgodności krwi
 • Diagnostyka konfliktu matczyno – płodowego
 • Badanie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu Kell
 • Badanie kwalifikujące do podania preparatu Gamma anty – D w ramach profilaktyki konfliktu Rh
 • Odpis wyniku – na poczekaniu (pn – pt od 730 –1430)

Na życzenie wykonujemy badania w trybie CITO!

Krewkarta
W związku z wprowadzeniem nowych formatów dowodów osobistych i brakiem w nich miejsca na wpis grupy krwi Szpital Miejski w Rzeszowie wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i wprowadza KARTĘ GRUPY KRWI - "KREWKART".
Karta jest zatwierdzona przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Czas oczekiwania dwa dni


Stosowane metody
Badania wykonywane są z zastosowaniem wysoce czułej metody mikrokolumnowej firmy DiaMed.
Zastosowanie testów mikrokolumnowych do badań przed przetoczeniem krwi przyspiesza znacznie jej dobranie dla chorego i zwiększa bezpieczeństwo transfuzji.
Umożliwiają szybkie wykonanie wielu badań w małej objętości krwi.
Są bardzo czułe i pozwalają na wykrycie nawet bardzo słabo reagujących przeciwciał.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

7. Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji

Kierownik: dr Sławomir Jandziś

Kontakt: (17) 861-10-32 wew. 309 i 413

Harmonogram pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 18:00

Informacje
W wyniku realizacji projektu udostępniona została nowa usługa medyczna, deficytowa w województwie podkarpackim, polegająca na wykorzystywaniu podziemnych zasobów wód leczniczych do rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Powstały zakład wodolecznictwa
i rehabilitacji zaspokaja potrzeby i oczekiwania pacjentów na usługi związane
z rehabilitacją. Zakład świadczy kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniają oczekiwania osób wymagających rehabilitacji. Zapewniona dostępność do kompleksowych zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii stworzyła możliwość lepszych efektów rehabilitacji.
wiecej ...

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

8. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32 wew. 330
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Zbigniew Pietrzak
spec. chirurgii ogólnej
11.00-
18.00
       
lek.med. Bernadeta Kubiś spec. chirurgii ogólnej
   
13.00- 14.00
   
lek.med. Jan Czerwiński w trakcie specj. z chirurgii ogólnej        
12.00- 13.00
lek.med. Owsiany Tomasz spec. chirurgii ogólnej  
12.00- 13.00
     
lek.med. Rafał Przybyła specj. chirurgii ogólnej    
12.00- 13.00
   
dr n. med. Lesław Szczerba spec. chirurgii ogólnej spec. chirurgii onkologicznej      
09.00- 13.00
 
lek.med. Tomasz Targoński w trakcie specj. z chirurgii ogólnej        
13.00- 14.35
lek.med. Mirosław Karpiński
specj. chirurgii ogólnej
 
09.00- 11.00
     
dr n. med. Leszek Czerwiński
specj. chirurgii ogólnej
 
11.00- 12.00
     

DoGóry


Poradnia Neonatologiczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32 wew. 330
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Mariola Bosek
specjalista neonatolog
 
10.00- 11.00
16.00- 18.00
12.00- 13.00
 
lek.med. Bernadetta Finiewicz-Świder
specjalista pediatra
 
13.00- 14.00
 
10.00- 11.00
 
lek.med. Bożena Olech
specjalista neonatolog
 
11.00- 12.00
14.35- 16.00
11.00- 12.00
 
lek.med. Beata Borowiec-Szredzka
specjalista neonatolog
 
12.00- 13.00
14.00- 14.35
13.00- 14.00
 

DoGóry

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lek. Magdalena Hejda-Godlewska
specjalista w dziedzinie okulistyki
 
08.00- 12.00
     
lek. Anna Jędruch
specjalista w dziedzinie okulistyki
   
14.00- 18.00
   
lek. Małgorzata Micał
specjalista w dziedzinie okulistyki
     
08.00- 12.00
 
lek. Krzysztof Bąk
specjalista w dziedzinie okulistyki
08.00- 12.00
       

DoGóry

9. Zakłady Diagnostyczne:

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik: lek. med. Robert Warzecha
Koordynator pracy techników rtg: st. technik rtg Aldona Czajka
Tel. (17) 861-10-31 wewn. 397

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG przy Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia USG przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 • Pracownia Echokardiografii

Pracownie diagnostyczne wykonują badania dla:

 • pacjentów oddziałów Szpitala Miejskiego oraz Izby Przyjęć
 • pacjentów poradni ogólnej i specjalistycznych SP ZOZ Nr 1
 • pacjentów placówek, które mają zawartą umowę na usługi z SP ZOZ Nr 1
 • badania odpłatne dla innych pacjentów
W ZDO obowiązuje System Zarządzania Jakością. Zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: mgr Grażyna Oppenauer
Tel. (17) 861-10-31 wewn. 393
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.00
Badania „cito” codziennie w ciągu całej doby.

Szpitalne Laboratorium Analityczne:

 • Pracownia analityki ogólnej
 • Pracownia biochemii
 • Pracownia hematologii i koagulologii
 • Rejestracja
 • Punkt poboru krwi
 • Punkt przygotowania materiału do badań
Oferuje usługi w zakresie badań laboratoryjnych:
 • Hematologicznych i koaguologicznych
 • Biochemicznych
 • Analityki ogólnej
Personel
Zatrudnia fachowych pracowników z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej. Każdy jest przeszkolony w zakresie swojego stanowiska pracy, a także procedur systemu jakości. Uczestniczą w merytorycznych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Sprzęt
Badania wykonywane są na sprawdzonych analizatorach renomowanych firm. Laboratorium posiada system informatyczny, który pozwala na jednoznaczną identyfikację próbki zgodnie z kodem kreskowym, gromadzenie danych, edycję wyników oraz możliwość uzyskiwania zbiorczych danych. Zapewnia łatwy dostęp do informacji.
Jakość
Stawiamy na jakość i wiarygodność wyników. Normą są stałe kontrole jakości zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (krajowe i zagraniczne). Owocuje to licznymi certyfikatami jakości oraz listami gratulacyjnymi za wysoką jakość badań. Wdrożony jest system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem zgodny z normą ISO 9001 : 2001.

Świadczymy usługi diagnostyczne dla osób prywatnych i firm.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

DoGóry

Zakład Pracowni Diagnostycznych

W skład Zakładu Pracowni Diagnostycznych wchodzą:

 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia badań metodą Holtera
 • Pracownia prób wysiłkowych
 • Pracownia EKG przy Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia EKG przy Izbie Przyjęć

Pracownia endoskopii
Pracownia Endoskopii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie ul. Rycerska 4 świadczy usługi dla chorych leczonych w szpitalu, wykonuje także badania ambulatoryjne dla mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
Wyposażona jest w wysokospecjalistyczną aparaturę: videogastroskopy, videokolonoskopy, videoduodenoskop, myjnię automatyczną, koagulator Erba.
W pracowni poza diagnostyką wykonuje się zabiegi endoskopowe; polipektomie, obliteracje żylaków przełyku, mukosektomie, ECPW – protezowanie dróg żółciowych, ewakuacje kamieni, papilotomie.

W Pracowni świadczeń udzielają:
 1. Lekarze specjaliści:
 • lek. specj. w zakresie chirurgii ogólnej Eugeniusz Dąbrowski
 • lek. specj. w zakresie chirurgii ogólnej Artur Bednarek
Usługi świadczone są:
 • dla pacjentów szpitala – całodobowo
 • ambulatoryjne -poniedziałek i piątek: 8.00-10.00 , wtorek : 7.00-9.00, środa 7.00-10.30 - czwartek 7.00-11.00
GALERIA ZDJĘĆ:

Pracownia elektrokardiografii
Pracownia elektrokardiografii wykonuje świadczenia: próba wysiłkowa - badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej.

Rejestracja odbywa się osobiście lub tel. od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 14.00 pod numerem tel. 17- 861 10 32 wew. 305DoGóry

10. Pielęgniarka Społeczna

Personel:
Pielęgniarka społeczna-specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego Bogusława Kurek

Cel stanowiska:
Współpraca pomiędzy chorymi znajdującymi się w szpitalu a środowiskiem w którym chory normalnie przebywa, z innymi Jednostkami Służby Zdrowia z których korzystał lub będzie korzystał po opuszczeniu szpitala.

Zadania szczegółowe:
Realizacja zleceń Ordynatora lub prośby chorego dotyczące występowania wobec odpowiednich instytucji w jego imieniu. Badanie środowiska chorego tj. warunków rodzinnych socjalnobytowych, warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapewnienia dalszej opieki lek. i pielęg. choremu opuszczającemu szpital. Przekazanie choremu, rodzinie informacji na temat racjonalnego postępowania z przewlekle chorym lub obłożnie chorym . Utrzymanie kontaktu z chorym, który pozostaje pod okresową kontrolą szpitala . Nawiązanie kontaktu z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym w celu objęcia dalszej opieki medycznej. Uczestnictwo w codziennych wizytach lekarskich na oddziałach. Podejmowanie współpracy z zakresu swoich zadań z Dyrekcją SP ZOZ, Ordynatorami , Sądem Rodzinnym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, MOPS-em, Domami Pomocy Społecznej, itp. w celu umieszczenia chorego w placówkach, oraz załatwienie formalności związanych z udziałem odpowiedniej pomocy społecznej.

Informacje dla pacjentów:
Pielęgniarka Społeczna pracuje od 7:00 do 14:35.

Udziela informacji choremu i rodzinie na temat uzyskania miejsca w placówkach zdrowotnych, sporządza obowiązującą dokumentację w celu przyjęcia, ustala dzień organizacji transportu chorego ze szpitala do zakładu.

Zakres usług Pielęgniarki Społecznej dotyczy wszystkich oddziałów znajdujących się w Szpitalu Miejskim.

DoGóry